Vi støtter

Det arbejde, som Bevaringsforeningen for Varde udfører for at bevare Varde midtby støtter vi gennem aktiv dialog med foreningen, ved kontant støtte samt bidrag til konkrete initiativer. Bevaringsforeningen for Varde: www.bevaringvarde.dk

For Varde midtby er der udarbejdet en komplet registrering og bedømmelse af alle ejendomme i midtbyen. Dette arbejder støtter vi aktivt gennem modernisering af de ejendomme, som vi ejer og udlejer. Se mere om dette på www.bevarvarde.dk.